tagboliger

Udnyt mulighederne i tagene


Flere og flere får øjnene op for de tusindvis af uudnyttede tagrum, som kan blive til nye attraktive boligarealer. Mange gamle tørrelofter eller pulterrum bliver i disse år omdannet til nye spændende tagboliger. Mulighederne for tagboliger bør altid undersøges, hvis taget i forvejen er slidt og står til udskiftning.

At bo under himlen


Boliger under taget har helt særlige kvaliteter. Her er lys og luft og mulighed for udsigt over byens tage eller grønne gårdrum. Her kan man bo med synlige spærkonstruktioner og måske have en lille tagaltan eller tagterasse.

Boliger i en eller to etager


Nye tagboliger kan indrettes som selvstændige boliger i tagetagen med adgang fra ny trappe eller måske elevator. Tagrummet kan også udnyttes gennem sammenlægning med boligerne nedenunder. Det gør adgangsforholdene enklere og der skabes to etages boliger med mulighed for spændende indretning og højloftede rum.