Restaurering og transformation

At værne om kulturarven

Bygningskulturen er den mest synlige del af vores kulturarv. Vi bevæger os rundt i den hver eneste dag, og den er en del af vores identitet. Bygningerne fortæller Danmarks kultur- og arkitekturhistorie gennem tiderne. Derfor skal vi værne om de enkelte bygningers særpræg og originalitet. Det sker ved respektfuld behandling af facader, vinduer, tage og kviste samt ved at bevare stoflighed og detaljer i bygningernes udtryk.


Transformation af bygninger

Restaurering kan godt forenes med tilføjelse af nye bygningsdele. Det kan være i form af udskiftning eller supplering af bygningsdele i traditionelt design. Det kan også være tilføjelser i nutidigt, moderne design i kontrast til den eksisterende bygning. Ved større ændringer og tilføjelser vil der være tale om en transformation, som kan bidrage til at fremtidssikre en værdifuld bygnings levetid og brug. Det kan f.eks. være gamle, karakterfulde pakhuse eller fabriksbygninger, som får et nyt liv som kontorer eller boliger til mennesker, der sætter pris på de gamle bygningers særlige kvalitet og stoflighed.

Nye bydele på gamle havne-, erhvervs, eller banearealer kan få tilført en masse identitet i form af bevarede eller transformerede, gamle bygninger. Som eksempler kan nævnes de mange gamle havnesiloer, som bygges om til spændende, nye boliger, som ved deres specielle udformning danner kontrast til omkringliggende nyopførte boligkarréer.