Helhedsplaner

Brug pengene fornuftigt

Mange bygningsfornyelser kunne være smartere. Vinduerne skiftes måske få år efter at facaden er sat i stand, og der betales så dyrt stillads to gange. Eller en andelshaver fornyer sit køkken på en måde, så tilpasning til foreningens senere fælles altanløsning bliver dyr og besværlig. Eller en køkkentrappe sættes i stand og bliver så senere nedlagt for at give plads til en elevator. Eller ...

En helhedsplan er en helt konkret måde at sikre, at såvel bygningsejer som beboere får mest mulig ud af de penge og kræfter, der investeres i ejendommen.

Et redskab, der skaber sammenhæng

En helhedsplan kan skabe sammenhæng i fornyelserne over en længere tidsperiode. I samarbejde med ejer og beboere udarbejder Pålsson Arkitekter en analyse af den eksisterende ejendom, overvejelser om fremtidige mål og muligheder samt konkrete planer for fornyelsesaktiviter, etapeopdeling, tidsrækkefølge, driftsaktiviteter, genhusning og økonomi. Og supplerer med overvejelser om beboersamarbejde, formidling og planens realisering.