energi og ressourcer

Kravene stiger


Global opvarmning og fremtidig ressourcemangel tvinger os til at tænke energirigtigt – også i vores huse. Det siger fornuften og det siger også lovgivningen med stadig skrappere krav til energiforbruget i vores boliger.

Almindelig sund fornuft


Ofte kommer man rigtig langt med almindelig sund fornuft. Der er megen energibesparelse i veldisponerede huse med sunde materialer og holdbare løsninger med lang levetid. Mange gange går miljøhensynet frem for arkitekturen – og en grim solfanger kommer op på taget. Men sådan behøver det ikke at være. Tværtimod er ordentligt design ofte en forudsætning for at vi vil tage nye ting til os – også på energiområdet.

Indeklimaet er vigtigt


Miljørigtige bygninger har også et sundt indeklima, som ikke giver allergi eller andre gener. Ved projektering indgår overvejelser om boligens sundhed – hvordan er det lige med lys og støj, med udluftning og med afgasning fra materialer.