Byrum og uderum

Trivsel og smukke omgivelser

Gode byrum er vigtige for menneskers trivsel. Det gælder både byernes pladser, gader og gårdrum samt forstædernes boligområder og uderum. I trygge rammer skal der være plads og muligheder for at færdes, til at sidde og iagttage og til at udfolde sig aktivt, alt efter situationen og stedets karakter.