Altaner og elevatorer

Tilgængelighed for alle


En besværlig trappe kan være det, der hindrer ældre eller gangbesværede i at blive boende i den nuværende bolig eller måske finde en ny i bestemte dele af byen. Der burde i alle bykvarterer og i alle større ejendomme være et vist antal boliger med elevatoradgang.

To forskellige principper


Der er to pincipielt forskellige måder at etablere en ny elevator. Elevatoren kan indrettes inde i bygningen i et eksisterende trappeareal, fx efter nedlæggelse af køkkentrappen. Eller elevatoren kan opføres som en ny tilbygning - typisk på bygningens gårdside. Nye typer af minielevatorer fylder faktisk ikke så meget, som man skulle tro.

Mere end en adgang


En ny elevator kan samtidig være en anledning til at skabe nogle mere spændende adgangsforhold. Elevatoren kan fx kombineres med en lille opholdsaltan, hvor man nyde lidt udeliv ved sin bolig og måske få en snak med sin nabo.