Lundtoftegade


Lundtoftegade 9-81


København N


2012

Fotos:

12345

Beskrivelse

Gennemført helhedsplan. Helhedsplanen har fokuseret på nødvendige tryghedsskabende tiltag, boligsociale funktioner og aktiviteter, samt at skabe et mere varieret boligudbud og beboersammensætning. Beboerne i 2 af de lave blokke har fået store altaner mod de grønne gårdarealer og 80 små 1-rums boliger er ombygget til 30 nye familieboliger. Arkitektonisk er de lave altangangsblokke åbnet op med transparente nye glasfacader, udsmykket med et bølgemotiv, som referer til de gamle å løb, Ladegårdsåen og Lygteåen. Bølgemønstret er ført videre op på gavlene af de 4 høje blokke, så den samlede bebyggelse fremstår med en moderne og opdateret facade mod Lundtoftegade. Inde i bebyggelsen er der etableret nye boldbaner og et nyt beboerkontor. Thomas Pålsson har stået for det grafiske udtryk på facaderne.

Bygherre

AKB Lundtoftegade / KAB

Pålsson Arkitekter

har været arkitekt og totalrådgiver