Fortunen Øst


Lundtoftegårdsvej 13-37


Lyngby


2006

Fotos:

1234

Beskrivelse

Nye altaner i stor boligejendom fra 1960’erne. Fortunen Øst er en tidstypisk og markant boligbebyggelse opført i det østlige Lyngby i 1960’erne. Bebyggelsen, som rummer 302 boliger, er oprindeligt forsynet med smalle altaner mod havesiden. Fornyelsesprojektet har bestået i en udvidelse og glasinddækning af de eksisterende altaner. Altanudvidelsen er udført som en udkraget stålkonstruktion uden søjler, så bebyggelsens oprindelige facadekarakter er bevaret. Glasinddækningen har skyde-foldeglas, så altanerne kan åbnes helt eller delvis op efter behov. Projektet til facaderenovering er blevet til i et tæt samarbejde med bebyggelsens beboere. Der blev blandt andet opstillet en mock-up af løsningen, som grundlag for beboernes stillingtagen til projektet.

Bygherre

Lyngby Boligselskab ved KAB

Pålsson Arkitekter

har udført totalrådgivning og stået for beboerdialog