Ydre Vesterbro

København V
Ballumgade
Hedebygade

Beskrivelse

På ydre Vesterbro har Pålsson Arkitekter udført flere projekter. I det omfattende økologi-projekt i Hedebygade karreen var tegnestuen involveret i et økologisk forsøgsprojekt i Andelsboligforeningen Hedebygade 3-3A. På den modstående side af Hedebygade gennemførte tegnestuen byfornyelse af to store, sammenhængende andelsforeninger i Ballumgade, Møgeltøndergade og Tøndergade. Alle ejendommene blev gennemgribende istandsat. Efterfølgende er gadebelægning og beplantning fornyet, så området i dag fremstår meget smukt og helstøbt.