Altaner med glas


Lundtoftegade 9-81


København N


2012

Fotos:

1234

Beskrivelse

Som led i den gennemførte helhedsplan for AKB Lundtoftegade er to blokke forsynet med altaner mod gårdsiden. Altanerne er designet med værn i udsmykket glas, der matcher glasfacaden mod Lundtoftegade. Udsmykningen er en identitetsskabende historiefortælling, der referer til stedets historie med de gamle å løb, Ladegårdsåen og Lygteåen. Den store fortælling sker på gadefacaden, mens gårdaltanernes udsmykning referer stilistisk hertil, så det hele hænger sammen. Thomas Pålsson har stået for det grafiske udtryk på facaderne.

Bygherre

AKB Lundtoftegade / KAB

Pålsson Arkitekter

har været arkitekt og totalrådgiver