Energirenovering med sol- og jordvarmeanlæg


Boelholm


Stenløse


2009

Fotos:

12345

Beskrivelse

Den almennyttige boligbebyggelse Boelholm I & II består af to afdelinger opført i henholdsvis 1976 og i 1978. Afdelingerne er opført ens som tætte/lave gårdhavehuse sammensat i blokke i forskellige kombinationer. Boligerne er udført som mindre vinkelhuse med egen adgang til små private gårdrum. Renoveringsprojektet omhandler istandsættelse og forbedring af de to bebyggelser med fokus på en generel energioptimering og mere miljøvenlige energikilder. I hovedtræk omfatter arbejdet en energirenovering af bebyggelsernes tage og facader samt en udskiftning af den eksisterende el-opvarmning til centralvarme.

Bygherre

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Pålsson Arkitekter

har udført totalrådgivning og stået for beboerdialog