Egen tegnestue


Svanevej 26


København NV


2005

Fotos:

12345

Beskrivelse

I de 27 år som tegnestuen har haft til huse på Svanevej 26 er der sket en løbende etapevis renovering og modernisering af ejendommen. I 2002 var tiden kommet til at forny et gammelt vognskur med en ny bygning i nutidigt design, som indgår i et fint samspil med de gamle bygninger fra år 1900. Gården blev fornyet med brosten ilagt bordursten samt opstammede asketræer. På den indvendige mur blev opsat espalier-tårne med vedbend og kaprifolie. Hele den lange mur, som omkranser tegnestuen blev udsmykket med sort-hvid grafitti udtryk, som understreger moderniteten, i samspil med de sorte gavle og det gamle bindingsværk mod Svanevej. Murmaleriet er udført af Thomas Pålsson.

Bygherre

Pålsson Arkitekter

Pålsson Arkitekter

har udført totalrådgivning og stået for kunstnerisk udsmykning