Bevaringsmanual


Nakskov bymidte


1990-1995

Fotos:

123

Beskrivelse

Tegnestuen bistod Nakskov kommune med at udarbejde retningslinjer for bevaring og forbedring af de bymæssige kvaliteter i Nakskov. Det omfattede Nakskov bykerne samt udvalgte bevaringsværdige områder som f.eks. boligbebyggelsen Rosnæs ved Nakskov skibsværft. Tegnestuen forestod debatoplæg til borgerdialog samt det endelige bevaringsmanual med konkrete retningslinjer for byens bevaring og forbedring af belægninger, facader, skiltning, samt nye byrum.

Bygherre

Nakskov Kommune

Pålsson Arkitekter

har stået for proces og bevaringsmanual