Sådan starter et samarbejde

Det uforpligtende møde

Det er en god idé at starte med et uforpligtende møde. Her kan vi drøfte Jeres behov og vurdere de umiddelbare muligheder for at se, om der er basis for at indlede et samarbejde. I forlængelse heraf kan det også være relevant at besigtige eksempler på tegnestuens gennemførte projekter.

Klare aftaler om honorering

De indledende faser i tegnestuens arbejde honoreres typisk efter medgået tid inden for nogle aftalte økonomiske rammer. Projektets detailprojektering og gennemførelse sker på baggrund af honoraraftaler med klart definerede bestemmelser om tegnestuens ydelser, tidsplaner samt økonomi og honorering. Aftaler er baseret på ABR 89 (Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning).

Delydelser eller totalrådgivning

Tegnestuen udfører de fleste opgaver i totalrådgivning. Det betyder, at tegnestuen påtager sig ansvaret for hele opgavens løsning fra start til slut, d.v.s. lige fra idé, projekt, udførelse og aflevering til 1-års eftersyn. Samtidig påtager vi os at entrere med eventuelle underrådgivere som f.eks. ingeniør eller landskabsarkitekt, når dette er påkrævet.Tegnestuen kan også medvirke i såkaldt delt rådgivning parallelt med andre teknikere.

Bygherrerådgivning

Tegnestuen gennemfører de fleste projekter i rollen som arkitekt og totalrådgiver. På baggrund af vores omfattende erfaring arbejder vi også som bygherrerådgiver for et stigende antal kunder, herunder flere boligselskaber.