Projekt

I projektet omsættes de gode ideer til præcise tegninger og beskrivelser af løsningerne. Det er professionelt arbejde, som Pålsson Arkitekter har udført i efterhånden mere end 200 større byggesager. Vi udarbejder hovedprojekt med detailprojektering og tilhørende materiale i forhold til myndighedernes krav. Vi sender projektet i udbud og gennemfører licitation efter reglerne. Vi indgår de nødvendige aftaler og sørger for, at der hele tiden er overblik over projekt og økonomi.

Vi lægger blandt andet vægt på

  • at have en plan B klar, hvis en licitationer skulle blive for dyr
  • at føre en slags logbog over projektfasen, så ingen er i tvivl om, hvad der er foreslået, ændret og besluttet
  • at inddrage de miljømæssige aspekter - overvejelser om energiforbrug, indeklima og brugernes sundhed